RK Slovenije
Območno združenje Slovenske Konjice

Stari trg 41,
3210 Slovenske Konjice

Davčna številka: 70964149
TRR: SI5661000-0015088794
 

Tel.: (03) 757 25 70
Faks: (03) 757 25 71
Gsm: 041 564 924

E-pošta:
slov-konjice.ozrk@ozrks.si
 

Uradne ure:
Po predhodnem dogovoru!

 

Skladišče za izdajo oblačil odprto:
Ponedeljek, torek, sreda in petek: ODPRTO
Četrtek: ZAPRTO

Predsednica:
Irena Nečemer

Podpredsednica:
Jolanda Potočnik

Strokovna služba:
Renata Gabrovec, sekretarka
Petra Lamut Pavlič, strokovna sodelavka


Doris Sovič, JD
Gabrijela Kunst, JD

 

 

 


 

 

19. DROBTINICA

Izvedli smo že 19. dobrodelno akcijo "DROBTINICA" v občinah Slov. Konjice, Vitanje in Zreče, ki je namenjena pomoči socialno šibkim učencem in dijakom. Vsakoletna uspešnost akcije je sad dragocenega dela in dobrosrčnosti vseh, ki sodelujejo. Neprecenljiva je pomoč in pripravljenost naših donatorjev pekov, mladih prostovoljcev Rdečega križa iz osnovnih šol, dijakov, prostovoljcev Rdečega križa iz Slov. Konjic, Loč, Zreč, Vitanja, Draže vasi, Žič, Tepanja, Stranic, Gorenja, Vešenika, Brda, Jerneja in Bezine, ki prispevajo dobrote na stojnicah. Tudi letos smo k sodelovanju povabili poleg pekov in kmečkih žena, še vrtce, šole, razna društva in posameznike. 

Posebej je izstopala letošnja Drobtinica v Tepanju, saj so na tej stojnici zbrali največ prostovoljnih prispevkov. Drobtinica  Vitanje, kjer se je posebej angažirala tamkajšnja osnovna šola, je zbirala dobrine in tako zelo popestrila stojnico ter zelo izboljšala izkupiček v primerjavi s preteklimi leti. Kot vsako leto je prostovoljec Miran Krajnc po domovih na Skomarju in Resniku že teden prej zbiral prostovoljne prispevke in tako prispeval k skupnemu znesku sredstev za OŠ Zreče. Tudi letos je Drobtinici v Ločah šlo zelo dobro. Rezultat truda donatorjev iz Žič, ki prispevajo dobrote, ki jih učenci raznašajo kar po domovih, je obrodil svoje sadove. Na stojnicah v Zrečah so za pestrost stojnic poskrbeli starši kot donatorji marmelad in druge vložene zelenjave, v Konjicah in Ločah so kmečke žene prispevale tudi solato, drugod še domača jajca, skratka stojnice so bile živo pisane in bogato obložene. 

Ponovno se zahvaljujemo vsem soudeleženim akterjem, ki so iz "male zgodbice", naredili pomembno zgodbo za otroke naše skupnosti. Hvala seveda tudi medijski hiši Radio Rogla in Novice za vso dragoceno pomoč in podporo in verjamemo, da bomo tudi drugo leto, ko Drobtinica praznuje 20. rojstni dan, tako uspešni!

Po zapisu sekretarke Renate Gabrovec.

NAKAZILA NA ŠOLE: OŠ ZREČE 1.507  OD TEGA 573 ZA OŠ STRANICE

                               OŠ LOČE 1.065

                               OŠ POD GORO 728

                               OŠ OB DRAVINJI 1.445 OD TEGA 810 ZA OŠ TEPANJE

                               OŠ VITANJE 792

                               SSŠ+GIMN 844

                               SKUPAJ:  6.381 EVROV

DONATORJI:

PEKARNA BANE, ZREČE

SPAR SLOVENIJA

MERCATOR-PEKARNA GROSUPLJE

PEKARNA KRUŠNI KRUHEK, DRAŽA VAS

PEKARNA TEŽAK, ZREČE

PEKARNA STRNAD, OPLOTNICA

PEKARNA OB POTOKU, SLOV. KONJICE

PEKARNA POD POHORJEM, DRAŽA VAS

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA ZARJA, SLOV. KONJICE, LOČE, ZREČE

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA LIPA, VITANJE

VRTEC SLOVENSKE KONJICE 

OŠ OB DRAVINJI

OŠ LOČE

OŠ POD GORO

OŠ V PARKU

OŠ ZREČE

PROSTOVOLJCI GIMNAZIJE SLOVENSKE KONJICE

PROSTOVOLJCI SPSŠ ZREČE

VAŠČANI RESNIKA IN SKOMARJA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SLOV. KONJICE (ZELIŠČARKE KOPRIVA, POSAMEZNIKI IN POSAMEZNICE)

ČEBELARSKO DRUŠTVO SLOV. KONJICE

EKOLOŠKA KMETIJA MEGLIČ VITANJE

TD STUDENEC LOČE

TD VITANJE

VSE ORGANIZACIJE RKS OZ SLOV. KONJICE

POSAMEZNI DOBROTNIKI, KI SO PODARJENO PRINESLI NA STOJNICE

IN ŠE DRUGI POSAMEZNIKI, KI ŽELIJO BITI NEIMENOVANI.

 

 

 

Podeli:

LOKALNO TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLSKIH EKIP IZ PRVE POMOČI

V Rdečem križu Slovenije si skupaj z Območnimi združenji Rdečega križa Slovenije prizadevamo mlade čim bolj osveščati o nujnosti prve pomoči in naših ostalih dejavnosti.

Žal je prva pomoč v samostojni državi po prenovi učnega načrta  izpadla iz učnega načrta, tako da je učenje prve pomoči namenjeno le tisti peščici učencem zadnje triade, ki se na pobudo RK odzovejo povabilu mentorjev Rdečega križa na šolah. Letos so se na razpis XIII. Preverjanja ekip prve pomoči za osnovne šole odzvale tri šole iz našega lokalnega okolja. Pod vodstvom mentorjev Jelke Esih iz OP Pod goro, Anderja Gumzeja iz OŠ Loče in Manuele Štefane iz OŠ Zreče, ki so skupaj z predavateljicama prve pomoči Mihaele Justinek in Marjetke Leva, usposabljali ekipe za znanje prve pomoči.

Lokalno preverjanje znanja je bilo organizirano na sedežu RK v Slov. Konjicah. Tekmovale so štiri ekipe, po ena iz OŠ Loče in Zreče in dve ekipi iz OŠ Pod goro.

Učenci so se na treh delovnih postajah preverili iz znanja o Rdečem križu in prvi pomoči, ki so jo tudi praktično pokazali.

Zmagala je ekipa iz OŠ Zreče, ki bo svoje znanje preverila na XIII. Preverjanju ekip prve pomoči za osnovne šole, ki je bo v torek, 16. Aprila v OŠ Dramlje.

Po zapisu Renate Gabrovec.

Podeli:

DEMENCI PRIJAZNA TOČKA TUDI NA RKS OZ SLOVENSKE KONJICE

DEMENCI PRIJAZNE TOČKE (DPT) so rezultat našega skupnega prizadevanja za izboljšanje kakovosti življenja osebam z demenco in njihovim svojcem, na način, ki omogoča in priznava, da so osebe z demenco, kljub bolezni, še vedno spoštovani člani naše skupnosti in aktivno vključeni v našo družbo.  Cilj Demenci prijaznih točk pri ohranjanju spoštovanja in dostojnega življenja oseb z demenco dosegamo tudi preko informiranja o njihovih pravic in opolnomočenja njihovih svojcev oz. skrbnikov. Demenci prijazne točke so tako temelj demenci prijaznega okolja, z namenom izboljšati kvaliteto življenja osebam z demenco, njihovim svojcem in oskrbovalcem in imajo pomembno vlogo pri ozaveščanju o bolezni v lokalni skupnosti.


Ker bolezen traja zelo dolgo, v povprečju 10-15 let, so svojci ob večletni skrbi za osebo z demenco običajno izpostavljeni velikim psihičnim, fizičnim in čustvenim obremenitvam, kar pogosto pripelje do hudih oblik, psihičnega, fizičnega in čustvenega izgorevanja svojcev.
 
VLOGA DEMENCI PRIJAZNIH TOČK
Na Demenci prijaznih točkah, usposobljeni strokovni delavci in zaposleni pomagajo osebam z demenco, njihovim svojcem, oskrbovalcem in drugim preko:
-Usmerjanja, kam se lahko oseba z demenco oz. njeni svojci, obrnejo po nasvet ali pomoč,
-Informiranja, kaj je demenca in kakšna je njena preventiva, kaj so prvi znaki demence in kakšne pravice imajo osebe z demenco oz. njihovi svojci, ter kako in kje jih uveljavljati,
-nudenja pomoči, pri prepoznavanju oseb v stiski z znaki demence in
-ozaveščanja lokalne  javnosti.

PREVENTIVNA VLOGA DEMENCI PRIJAZNIH TOČK
Ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev in zaposlenih v stiku z osebami z demenco ter ozaveščanje splošne javnosti  o razsežnostih bolezni, lahko bistveno pripomore k boljši obravnavi oseb z demenco in njihovih svojcev oz. skrbnikov. Tako lahko, poleg ohranjanja dostojanstva oseb z demenco, s pravilnimi informacijami in ustreznimi usmeritvami bistveno olajšamo življenje svojcev in skrbnikov ter zaposlenih, ki so dnevno v stiku z osebami z demenco.  Pravilne informacije, ustrezna usmeritev in pravočasna pomoč lahko upočasnijo napredovanje bolezni in tako vplivajo, ne le na kvaliteto življenja oseb z demenco, njihovih svojcev, temveč na celotno družbo, saj ustrezno preventivno delovanje zmanjšuje visoke stroške zdravljenja oz. oskrbe osebe z demenco.

    

 

Podeli:

ZBIRANJE PREHRAMBENIH IZDELKOV OSNOVNOŠOLCEV

Osnovnošolci OŠ Pod goro so že drugo leto zapored organizirali akcijo zbiranja hrane za socialno ogrožene.

Letos pa so se v okviru šolske skupnosti odločili za dobrodelno akcijo zbiranja tudi na OŠ Loče in bili zelo uspešni.

Veseli smo, da imajo osnovnošolci takšen čut solidarnosti za ljudi v stiski, ki jim tovrstna pomoč še kako prav pride.

Iz srca se jim zahvaljujemo v dogovoru, da akcijo še ponovijo.

Podeli:

18. DROBTINICA

Drobtinica je polnoletna! V vseh pogledih, saj se je letos v akcijo vključilo več kot 2000 posameznikov. Zbiranje prostovoljnih prispevkov v zamenjavo za podarjen kruh, pekovske in druge izdelke, čaje, marmelade, med in druge dobrote je v naši lokalni skupnosti postala že povsem občutena in dragocena humanitarna stalnica.

V Drobtinico so tradicionalno vpeti mladi člani RK, prostovoljci iz Krajevnih organizacij, mentorice Rdečega križa, društvi kmečkih žena in ostalih društev in seveda peki iz našega lokalnega in širšega okolja. Izjemno pozitivno je dejstvo, da so se akciji tudi letos pridružili vrtci iz Slovenskih Konjic, Zreč in Loč, ki so pripravili neverjetno pestro ponudbo več desetih vrst različnih piškotov in drugega peciva. Tudi šole so v tednu pred Drobtinico s pomočjo staršev pripravili neverjeten nabor peciva, vloženih dobrin in rezancev. Vsi soudeleženci so bili prisotni na kar desetih stojnicah.

Naj ponovimo, da so zbrana sredstva na Drobtinici namenjena izključno plačilu toplih obrokov otrokom, ki so zaradi različnih razlogov, tega prikrajšani. Ves zbrani denar se bo torej nakazal šolam v našem okolju.

                                                                 

Tuš Slov. Konjice OŠ Pod goro   

812 €                                                             

Mercator OŠ Ob Dravinji   

723 €                                                             

Spar Slov. Konjice – Gimnazija

797 €                                                             

Tuš OŠ Zreče   

742 €                                                             

Mercator OŠ Zreče  

546 €                                                              

Spar Zreče – SPSŠ Zreče 

323 €                                                              

Stranice – OŠ Stranice   

738 €                                                             

Kulturni dom OŠ Loče  

952 €                                                            

Mercator OŠ Vitanje  

633 €                                                              

Market Tepanje-OŠ Tepanje  

386 €                                                               

SKUPAJ:    6.652 €                                                        

Na stojnicah se je od prodanih dobrin zbralo 2.545 €, 4.107 € pa smo zbrali s prostovoljnimi prispevki na vseh desetih stojnicah in s prostovoljnimi prispevki krajanov Resnika in Skomarja. Prejeli pa smo tudi nakazilo donacije s strani studia Fakin iz Konjic, ki je sredstva namenil gimnaziji.

Nekaj pomembnih številk: skupno se je zbralo denarja za 2715 toplih obrokov (povprečna cena kosil na šolah znaša 2,45 €).  V samo akcijo je bilo vključenih 74 mladih članov RK in 50 prostovoljk in prostovoljcev po terenu. Že par let se potrjuje večji uspeh akcije na tistih stojnicah, kjer mladi člani RK skupaj s prostovoljkami, ki jih vozijo, dobrine ponujajo po terenu, po zaselkih in hišah.

Nadvse razveseljivo je dejstvo, da nam peki in društvi kmečkih žena zaupajo že vseh 18 let, poleg njih pa so se jim v zadnjih letih pridružili tudi številni drugi podporniki akcije, ki soustvarjajo to našo dragoceno zgodbo. To nas prepričuje, da je pot povezovanja, iskrenosti in osredotočenosti ciljev v korist manj srečnih ljudi v naši skupnosti, prava. Ponosni smo na to!

Svojo podporo so nam tudi letos nesebično nudila spodaj omenjena podjetja in inštitucije. Njim naj gre naša iskrena in občutena zahvala!

PEKARNA BANE, ZREČE

PEKARNA DRAŽA VAS

SPAR SLOVENIJA

MERCATOR-PEKARNA GROSUPLJE

PEKARNA TEŽAK, ZREČE

PEKARNA OB POTOKU, SLOV. KONJICE

PEKARNA POD POHORJEM, DRAŽA VAS

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA ZARJA, SLOV. KONJICE, LOČE, ZREČE

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA LIPA, VITANJE

VRTEC SLOVENSKE KONJICE IN TEPANJE

VRTEC ZREČE

OŠ OB DRAVINJI

OŠ LOČE

OŠ POD GORO

OŠ V PARKU

OŠ ZREČE

Oš VITANJE

PROSTOVOLJCI GIMNAZIJE SLOVENSKE KONJICE

PROSTOVOLJCI SPSŠ ZREČE

POSAMEZNI VAŠČANI RESNIKA IN SKOMARJA

KRAJANI GORENJA

KRAJANI ŽIČ

KRAJANI JERNEJA

JUG KAROLINA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SLOV. KONJICE (ZELIŠČARKE KOPRIVA

POSAMEZNIKI IN POSAMEZNICE)

ČEBELARSKA ZVEZA SLOV. KONJICE

EKOLOŠKA KMETIJA MEGLIČ VITANJE

POSAMEZNI KRAJANI VITANJA

TURISTIČNO DRUŠTVO VITANJE

TURISTIČNO DRUŠTVO STUDENEC LOČE

ECOPACK ZREČE

POSAMEZNI DOBROTNIKI, KI SO PODARJENO PRINESLI NA STOJNICE

IN ŠE DRUGI POSAMEZNIKI, KI ŽELIJO BITI NEIMENOVANI

Medijsko podporo nam je tudi letos zagotavljala medijske hiša Novice-Radio Rogla.

Dobro je čutiti, da v svojih prizadevanjih nisi osamljen, da imaš ob sebi ljudi, ki so pripravljeni pomagati, tiho, dostojanstveno, brez revolucij in velikih besed…

Naj se vam torej iz srca zahvalimo v imenu vseh tisti otrok, ki bodo tudi zaradi vas deležni toplega obroka.

Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice, po zapisu Renate Gabrovec.

 

 

Podeli:

17. DROBTINICA

Kot že mnogo let je bila tudi tokratna Drobtinica zelo uspešna. Zbiranje prostovoljnih prispevkov v zamenjavo za podarjen kruh, izdelke, čaje, marmelade, med in druge domače dobrote, je v sedemnajstih letih postala dragocena humanitarna stalnica. Letos smo zbrali 5.758 evrov, kar je za 418 evrov več kot lani. Zbran denar bomo kot leta poprej v celoti namenili šolam v konjiški, zreški in vitanjski občini. Slednje bodo nato učencem iz socialno šibkih družin zagotovile skupno skoraj 2350 toplih obrokov.   

"Ponovno smo dokazali, da je Drobtinica, po zaslugi odgovornih in radodarnih lokalnih ljudi, iz osnovne pobude zbiranja denarja zrastla v gesto dobrodelnosti in žlahtnega človekoljubnega razmišljanja lokalnih in družbeno pomembnih deležnikov. Nadvse razveseljivo je, da nam peki in društvi kmečkih žena zaupajo že vseh 17 let, poleg njih pa so se jim v zadnjih letih pridružili  številni podporniki, ki soustvarjajo našo dragoceno zgodbo. To nas prepričuje, da je pot povezovanja, iskrenosti in osredotočenosti ciljev v korist manj srečnih ljudi v naši skupnosti, prava."  Sekretarka Renata Gabrovec

POSAMEZNE STOJNICE ZBRAN ZNESEK ŠTEVILO TOPLIH OBROKOV
Tuš Slov. Konjice OŠ Pod goro 900,00 365
Mercator OŠ Ob Dravinji 950,00 386
Spar Slov. Konjice - Gimnazija 432,00 175
Tuš OŠ Zreče 613,00 249
Mercator OŠ Zreče 429,00 174
Spar Zreče - SPSŠ Zreče 497,00 202
Stranice - OŠ Stranice 543,00 220
Kulturni dom OŠ Loče 991,00 402
Mercator OŠ Vitanje 403,00 163

Svojo podporo so nam tudi letos nesebično nudila spodaj omenjena podjetja in inštitucije. Njim naj gre naša iskrena in občutena zahvala!

PEKARNA BANE, ZREČE

KRUŠNI KRUHEK, DRAŽA VAS

SPAR SLOVENIJA

MERCATOR-PEKARNA GROSUPLJE

PEKARNA TEŽAK, ZREČE

PEKARNA OB POTOKU, SLOV. KONJICE

TOP PEKARNICA ŽIČE

BEVŠKA PEKARNA VELENJE

EKOLOŠKA KMETIJA MEGLIČ VITANJE

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA ZARJA, SLOV. KONJICE, LOČE, ZREČE

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA LIPA, VITANJE

VRTEC SLOVENSKE KONJICE IN TEPANJE

VRTEC ZREČE

OŠ OB DRAVINJI

OŠ LOČE

OŠ POD GORO

OŠ V PARKU

OŠ ZREČE

POSAMEZNI KRAJANI VITANJA

PROSTOVOLJCI GIMNAZIJE SLOVENSKE KONJICE

PROSTOVOLJCI SPSŠ ZREČE

POSAMEZNI VAŠČANI RESNIKA IN SKOMARJA

KRAJANI ŽIČ

KRAJANI JERNEJA

TURISTIČNO DRUŠTVO LOČE

TURISTIČNO DRUŠTVO VITANJE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SLOV. KONJICE (ZELIŠČARKE KOPRIVA, POSAMEZNIKI IN POSAMEZNICE)

ČEBELARSKA ZVEZA SLOV. KONJICE

PROSTOVOLJCI VSEH KORK IZ OZ SLOV. KONJICE

POSAMEZNI DOBROTNIKI, KI SO PODARJENO PRINESLI NA STOJNICE

IN ŠE DRUGI POSAMEZNIKI, KI ŽELIJO BITI NEIMENOVANI.

Medijsko podporo nam je tudi letos zagotavljala medijske hiša Novice-Radio Rogla.

Podeli:

DOGAJANJE V TEDNU RDEČEGA KRIŽA

V tednu Rdečega križa smo izvedli pet postaj RK, kjer smo opravili 124 meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.

Sprejem drugošolcev v podmladek RK smo imeli v OŠ Jernej, Ob Dravinji, Vitanje in Tepanje.

Prav tako smo imeli predavanje za 60 osmošolcev Temeljne vrednote in poslanstvo Rdečega križa. V drugem delu pa so imeli še delavnice temeljnih postopkov oživljanja.

Izvedli smo brezplačni obnovitveni tečaj za učitelje in vzgojitelje vseh osnovnih šol in vrtcev iz vseh treh občin.

Aktivnosti se nadaljujejo in bodo potekale ves mesec maj, saj bodo sprejemi drugošolcev v podmladek RK še na preostalih šolah, naši prostovoljci na terenu pa obiskujejo po domovih starejše, bolne in osamljene.

 

Podeli:

Marčevske krvodajalske akcije

Prihod na krvodajalske akcije v primerjavi z lanskim letom upada

V lanskem letu smo v tem času na treh spomladanskih akcijah v Zrečah in Slov. Konjicah beležili 573 krvodajalcev, letos 526. Od tega se je na novo vključilo 31 krvodajalcev. V Zreče je prišlo kar 65 krvodajalcev manj, predvidevamo da zaradi tega, ker je bila lani spomladanska krvodajalska akcija na petek, letos pa na ponedeljek. V Konjicah se je krvodajalske akcije udeležilo 18 krvodajalcev več, kot lani. Tudi v januarju je v Loče prišlo 18 krvodajalcev manj  kot v letu 2016. Odstotek krvodajalcev v 2016 na prebivalca v slovenskem merilu znaša 5,10 %. V našem OZRK pa je odstotek krvodajalcev na št. prebivalcev 9,60 %, kar pomeni, da smo na tretjem mestu. Aktivnih krvodajalcev v starosti med 20. in 65. letom starosti je 16,10 %. Ta odstotek na nacionalni ravni znaša 8,40 %, kar nas je uvrstilo na tretje mesto v državi. Na celotni letni ravni je bilo zabeleženih v letu 2015 2219 krvodajalcev, v letu 2016 pa 2240.

Odvzem krvi je izvedla ekipa oddelka za transfuzijo krvi iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Prijazno so odklanjali posameznike s krvno skupino A pozitivno, saj imajo za tovrstno krvno skupino že dovolj pokrito razpoložljivost.

V Zrečah so topli malici z različnima menijema pripravili v sklopu hotela Dobrava. Pri strežbi in delitvi obrokov so prostovoljno in pridno pomagali sedmošolki in sedmošolec OŠ Zreče. V Konjicah pa so se v sklopu gostišča Fink v Konjičanki potrudili s postrežbo tradicionalno krvodajalske malice.

Naslednji krvodajalski akciji bosta 20. aprila v Osnovni šoli Vitanje in 18. maja v Dvorani Konjičanka v Slov. Konjicah. Vsi, ki ste zamudili zadnje termine, vljudno vabljeni.

Po zapisu Nine Prah

 

Podeli:

Meritve na Gorenju

Ob svetovnem dnevu zdravja je KORK Gorenje organiziralo v gostišču Smogavc na Gorenju nad Zrečami, meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Brezplačne meritve je izvajala uni. dipl. medicinska sestra ga. Marija Medven. Meritev se je udeležilo 27 udeležencev.

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad