RK Slovenije
Območno združenje Slovenske Konjice

Stari trg 41,
3210 Slovenske Konjice

Davčna številka: 70964149
TRR: SI5661000-0015088794
 

Tel.: (03) 757 25 70
Faks: (03) 757 25 71
Gsm: 041 564 924

E-pošta:
slov-konjice.ozrk@ozrks.si
 

Uradne ure:
Po predhodnem dogovoru!

 

Skladišče za izdajo oblačil odprto:
Ponedeljek, torek, sreda in petek: ODPRTO
Četrtek: ZAPRTO

Predsednica:
Irena Nečemer

Podpredsednica:
Jolanda Potočnik

Strokovna služba:
Renata Gabrovec, sekretarka
Petra Lamut Pavlič, strokovna sodelavka


Doris Sovič, JD
Gabrijela Kunst, JD

 

 

 


 

 

PRIJAVA NA TEČAJ PP

 

Sprejemamo prijave za tečaj Prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil.

Za udeležbo na tečaju je pogoj PCT.

Na tečaj se lahko čimprej prijavite na spodnjih kontaktih.

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice  ali v dopoldnanskem času na telefonski številki 03 757 25 70.

Podeli:

KRVODAJALSKO LETO 2021

V sredini oktobra so bile organizirane še zadnje krvodajalske akcije na Konjiškem, in sicer v Vitanju, Zrečah in Slovenskih Konjicah. V začetku septembra je bila terenska krvodajalska akcija v Ločah.

Letošnje leto je bilo izvedenih štirinajst krvodajalskih akcij na našem terenu. Skupno je na odvzem krvi prišlo 1535 krvodajalcev, kar je 88 več, kot lani, vendar 446 manj, kot leta 2019. Epidemija je tudi tukaj terjala svoj davek. V spomladanskem času, ko je bil čas razglašene epidemije, se ljudje niso želeli izpostavljati zadrževanja v zaprtih prostorih, kjer je veliko ljudi, čeprav potekajo sedaj krvodajalske akcije na način, da so krvodajalci naročeni na ure. Tudi potrebe po krvi so bile manjše, saj je bil operativni program okrnjen, načrtovane operacije so bile odpovedane.

Vsekakor so naše organizacijske aktivnosti potekale po ustaljenem načinu; rezervacija prostorov,  posvet z transfuzijsko službo, koliko krvodajalcev in katere krvne grupe povabiti na akcijo, plakatiranje, obveščanje medijev, pošiljanje sms-ov, vabil, klici, organizacije malice.

Vsekakor je bilo postorjeno vse v luči pridobivanja krvodajalcev, da ne bi prišlo do pomanjkajnja krvi za tiste, ki jo nujno potrebujejo.

KRAJ ODVZEMA/LETO 2019 2020 2021
LOČE 180 156 196
SLOV. KONJICE 740 722 885
VITANJE 205 105 167
ZREČE 534 574 476

 

Hvala vsem krvodajalcem, prostovoljcem posameznih Krajevnih organizacij RK, gostincem in javnim zavodom, ki nudijo brezplačne prostore in pripravijo malico za krvodajalce.                                

Podeli:

20. DROBTINICA

                  

Lani bi Drobtinica praznovala 20 let, pa je zaradi epidemije odpadla. Letos so šole izrazile željo, da bi se Drobtinica vseeno izvedla, čeprav to ni več nacionalen projekt, saj se je le malo območnih združenj Rdečega križa odločilo, da Drobtinico izvedejo.

Na konjiškem so zagnali vse aktivnosti, da se ta plemenita pobuda izvede tudi letos, saj šole potrebujejo denar za šolski sklad, od koder se črpajo prepotrebna sredstva za otroke, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. Namen opredeli posamezna šola, na nas pa je, da smo čim bolj uspešni. Tudi s pomočjo ostalih društev, javnih zavodov in podjetij, ki  pomagajo soustvariti Drobtinico.

Drobtinica je naša dragocena akcija, katere namen je osrečiti naše otroke in ne moremo se ji kar tako odreči.  Ker je smo se bali, da stojnice ne bodo obiskane, kot pretekla leta, saj se marsikdo zaradi epidemije odreče nakupom ob sobotah, ko je v trgovinah gneča najhujša, smo letos prosili podjetja v našem okolju, da nam po svojih močeh pomagajo. Poslali smo 46 prošenj, odzvali so se: Oplast d.o.o., Isokon d.o.o., Blue d.o.o., Konus Konex doo, Borut Fijavž s.p. in Žiga Gabrovec-Žigola. Prispevali so 1.200€, znesek se bo razdelil na vse stojnice.

20. Drobtinica na konjiškem je letos zmagala. Kot vsako leto. Saj je že to, da že dvajseto leto izvajamo dobrodelno akcijo na isti način, in da smo vsako leto bolj uspešni, potrditev, da je Drobtinica akcija, ki prinaša toliko dobre energije tako med izvajalci akcije, kot med donatorji.

Sodelovalo je več kot sto prostovoljcev, če pa prištejemo še vse peke, njihove sodelavce in vse kmečke žene, vrtce , učiteljice, starše in ostale posameznike, postavljavce stojnic, donatorje  ter kupce,  sem pa prepričana, da je Drobtinica aktivirala več kot   2000 ljudi. In rezultat je neverjeten. Zbralo se je 7.260€, kar je 900€ več. Kot na zadnji Drobtinici.

In to je neprecenljivo, to šteje, da smo v teh težkih časih složni.

Zbrana sredstva po stojnicah

STOJNICA ŠOLA ZBRANA SREDSTVA DONACIJA
Loče OŠ Loče 907,00 EUR 120 EUR
Tepanje OŠ Ob Dravinji 1.005,00 EUR 120 EUR
TUŠ Slov. Konjice OŠ Pod goro 802,00 EUR 120 EUR
MERCATOR Slov. Konjice OŠ Ob Dravinji 760,00 EUR 120 EUR
ŠPAR Slov. Konjice Gimnazija Sl. Konjice 750,00 EUR 120 EUR
KEA TUŠ Zreče OŠ Zreče 620,00 EUR 120 EUR
MERCATOR Zreče OŠ Zreče 385,00 EUR 120 EUR
ŠPAR Zreče SSŠ Zreče 407,00 EUR 120 EUR
VRTEC Stranice OŠ Zreče 719,00 EUR 120 EUR
MERCATOR Vitanje OŠ Vitanje 904,00 EUR 120 EUR

 

Nakazila na šole:

ŠOLA SKUPNI ZNESEK
OŠ LOČE 1.027,00 EUR
OŠ OB DRAVINJI 2.005,00 EUR
OŠ POD GORO    922,00 EUR
OŠ ZREČE 2.084,00 EUR
OŠ VITANJE 1.024,00 EUR
ŠC SLOV. - KONJICE - ZREČE 1.397,00 EUR

 

Peki in donatorji:

Pekarna Bane 

Pekarna Grosuplje

Žito Ljubljana

Novice – Radio Rogla

Vrtec Slov. Konjice

Čebelarska Zveza Slov. Konjice

Pekarna Loli Slov. Konjice

DU Slov. Konjice, sekcija Kopriva

Ekološka kmetija Meglič, Vitanje

Društvo kmetic Zarja Slov. Konjice, Loče Zreče

 

Društvo kmečkih žena Lipa Vitanje

Pekarna Strnad Oplotnica

Sonja Žiga, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Loče

Pekarna Pod Pohorjem, Draža vas

Pekarna Ob potoku Slov. Konjice

Slaščičarna Mikek

Pekarna Težak Zreče

Krajani Žič

Turistična kmetija Krošl, Loče

Pekarna Zreče

Vrtec Zreče

Podeli:

ZAČASNO ZAPRTJE SKLADIŠČA OBLAČIL IN POHIŠTVA

Glede na slabo epidemiološko sliko v državi  se začasno ne sprejema in oddaja oblačil, obutve in pohištva v skladišču kot običajno. Če nujno potrebujete katero od teh stvari, jih lahko naročite po tel. in vam pripravimo za prevzem.

V času zaprtja smo v pisarni dosegljivi na tel. 03 757 25 70 ali 041 564 924.


Podeli:

MEDNARODNI DAN ŽRTEV PRISILNIH IZGINOTIJ

Sledite obrazu - 30. avgust, Mednarodni dan žrtev prisilnih izginotij

Velika brezplačna fotogalerija v pomoč pri iskanju pogrešanih na migrantski poti v Evropo

Prisilna izginotja niso zločin preteklosti, ampak se še vedno dogajajo po vsem svetu. Ponekod njihovo število zelo narašča, saj se izvajajo v zapletenih situacijah notranjih konfliktov, še zlasti kot sredstvo zatiranja političnih nasprotnikov. Stotine tisoč ljudi je izginilo med spopadi  v najmanj 85 državah sveta. Urad Združenih narodov za človekove pravice je zato ob mednarodnem dnevu izginulih 30. avgustu leta 2017 predstavil pobudo za podvojitev števila ratifikacij Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnimi izginotji do leta 2022.

V svetovnem gibanju Rdečega križa se vsako leto potrudimo, da popolnoma brezplačno ponovno povežemo družine, ki so se ločile zaradi spopadov, naravnih nesreč ali selitev. V ta namen so  leta 2013 Mednarodni odbor Rdečega križa (MORK oziroma z angleško kratico ICRC)  in  nekatera evropska nacionalna društva rdečega križa kot odgovor na migracije spostavili fotogalerijo ljudi, ki iščejo svoje pogrešani sorodnike www.tracetheface.org.Tako so ljudem pomagali locirati pogrešane sorodnike, ki bi lahko bili kjerkoli vzdolž migrantske poti v Evropo.

Platforma tudi še danes predstavlja le vrh ledene gore. Ponuja izhodišče, ne zbira pa vseh pogrešanih oseb.

Služba za poizvedovanje Rdečega križa Slovenije

Služba za poizvedovanje, ki deluje pri Rdečem križu Slovenije je članica mednarodne Mreže za obnavljanje družinskih vezi (Mreža ODV), katero sestavljajo Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) in njegove regijske delegacije ter službe za iskanje pogrešanih drugih nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Služba je ustanovljena na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije in deluje v skladu z ženevskimi konvencijami in dopolnilnimi protokoli h konvencijam, zakonom in notranjimi pravili. Na podlagi konvencij in zakona služba vodi določene zbirke podatkov in je na tej podlagi zavezana izdajati potrdila in druge listine.

Osnovno poslanstvo službe je preprečevanje stisk oseb, ki so ločeni od svojcev zaradi vojne, oboroženih spopadov, nasilja, naravnih in drugih nesreč ter migracij. V ta namen služba sodeluje pri iskanju pogrešanih oseb, prenaša družinska sporočila in sodeluje pri obnavljanju družinskih vezi. Kot sestavni del Mreže ODV služba tudi pomaga pri pojasnjevanju usode pogrešanih oseb in sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami na področju dela. Med drugim sodeluje tudi z Arolsen arhivi (https://arolsen-archives.org/en/), v preteklosti bolj poznanimi pod imenom Mednarodna služba za poizvedovanje (International Tracing Service). Gre za sodelovanje pri iskanju potomcev internirancev v nemških taboriščih.

Pri odzivu na naravne in druge nesreče je služba vključena v delovanje Uprave RS za zaščito in reševanje, enako tudi v primeru izrednih razmer. V primeru vojne je delovanje službe opredeljeno z zakonom in sicer v obliki Nacionalnega urada za obveščanje.

V primeru potrebne pomoči lahko pišite na e-naslov: rfl@rks.si.

Podeli:

POVABILO ZA VKLJUČITEV PROSTOVOLJCEV

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Slovenske Konjice naproša vse, ki ste pripravljeni priskočiti na pomoč preobremenjenemu zdravstvenemu osebju celjske bolnišnice zaradi širjenja bolezni COVID-19.

Vabljeni vsi od 15. do 45. leta, ki v tem delu vidite izziv.

 

Zainteresirane vabimo, da se prijavijo na e-pošto: slovkonjice.ozrk@siol.net ali pokličete v dopoldanskem času na telefonsko številko 757 25 70.

 

Podeli:

VAŠ TRENUTEK ZA DOBRODELNOST

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad